خدمات ارائه شده در مجموعه ما

آموزش اطفاء حریق رایگان

تیم آموزش اطفاء حریق شرکت HSE فارس تهران، آماده ثبت درخواست شما می باشد. این آموزش ها بصورت تئوری و هم عملی و کاملا رایگان انجام می شود.

شماره تماس : 09374779303