کپسول آتش نشانی بیوورسال

کپسول آتش نشانی بیوورسال hse فارس تهران

کپسول آتش نشانی بییورسال دوستدار محیط زیست و برای تمامی گروه های حریق بجز برق مناسب است.

جهت خرید کپسول آتش نشانی و یا مشاوره با شماره 09374779303 تماس حاصل نمایید.