کپسول آتش نشانی آب و گاز

کپسول آتش نشانی آب و گاز یا آب و فوم hse فارس تهران

از کپسول آتش نشانی آب و گاز برای حریق هایی که درون سوز هستند استفاده می شود. حریق هایی که از مواد چوب یا کارتن به وجود آمده اند را به راحتی میتوان با این کپسول اطفاء نمود.

جهت خرید کپسول آتش نشانی و یا مشاوره با شماره 09374779303 تماس حاصل نمایید.