برای انتخاب کپسول آتش‌نشانی مناسب برای حریق الکتریکی، باید به نوع دستگاه الکتریکی و نوع حریق وابسته بود و بهتر است با مراجعه به مراکز آتش‌نشانی و مشاوره از افراد متخصص در این زمینه، انتخاب بهترین گزینه را انجام دهید.

در حریق الکتریکی، منبع اصلی آتش، جریان برق است که باعث ایجاد شعله و انتشار حرارت و دود می‌شود. بنابراین، برای اطفای حریق الکتریکی، از کپسول‌های آتش‌نشانی دی اکسید کربن استفاده می‌شود. این کپسول‌ها با تولید پوشش بین شعله حریق و هوا، اکسیژن را از آتش قطع می‌کنند و با کاهش دما، شعله حریق را خاموش می‌کنند.

همچنین، در هنگام انتخاب کپسول آتش‌نشانی برای حریق الکتریکی، باید به دقت دستورالعمل‌های استفاده از آن را مطالعه کنید و در صورت نیاز، با آتش‌نشانان محلی مشورت کنید. همچنین، باید در نظر داشت که کپسول آتش‌نشانی تنها یکی از ابزارهای موجود برای اطفای حریق الکتریکی است و در صورت لزوم باید از ابزارهای دیگری نیز استفاده کرد.