کپسول های آتش نشانی از چند گاز یا مایع مختلف برای خاموش کردن آتش استفاده می کنند. مهم ترین گاز مورد استفاده در کپسول های آتش نشانی دی اکسید کربن است. دی اکسیدکربن بیشتر در کپسول های با کیفیت کمتر استفاده می شود.

دی اکسیدکربن با جایگزین کردن اکسیژن موجود در محیط آتش، آتش را خاموش می کند. در کنار گازها، در بعضی از کپسول ها از موادی مانند پودر خشک، فوم، آب یا برف carbonic acid هم استفاده می شود که هر کدام مکانیسم خاص خود را دارند.

در کل بهترین گاز مورد استفاده در کپسول های آتش نشانی، بسته به نوع آتش، شدت آتش و ایمنی، متفاوت است. اما اکثر کپسول ها از دی اکسیدکربن استفاده می کنند.

co2 یا دی اکسیدکربن ارزان قیمت است و خاموش کردن آتش را تضمین می کند اما ممکن است باعث از دست رفتن اشیا مورد نظر شود. همچنین سمی بوده و باید در محیط بسته استفاده نشود.

فوم: در کنار گازها مورد استفاده قرار می‌گیرد و عامل مهمی در خاموش کردن آتش های روغنی و کلاس A است.

در کل با توجه به انواع آتش، ظرفیت‌های مختلفی از این گازها و مواد در کپسول‌های متفاوتی استفاده می‌شود. انتخاب صحیح بستگی به نیاز مکان دارد.

بررسی شدت حریق، ابعاد آن و ماهیت ماده سوخته سبب می شود بفهمیم بهترین کپسول برای خاموش کردن آتش چیست.