زمان مناسب شارژ کپسول آتش نشانی

زمان مناسب برای شارژ کپسول آتش‌نشانی بستگی به نوع کپسول دارد. اما در اکثر کپسول ها در مدت زمان یکسال انقضا پیدا می کنند. توجه داشته باشید که حضور فیزیکی خود کپسول بدون شارژ و تست کارایی مطلوبی نخوهد داشت.

زمان مناسب شارژ کپسول آتش نشانی hsefars.ir

شارژ مجدد خاموش کننده آتش نشانی در دو صورت باید انجام شود:

  1. زمانی که تاریخ آن تمام شده است.
  2. هنگامی که از آن استفاده نموده اید، حتی مقدار استفاده شده کم باشد.

شارژ کپسول‌های آتش‌نشانی بسیار مهم است، زیرا در صورت عدم شارژ صحیح کپسول‌ها، ممکن است در زمان نیاز به آن‌ها، عملکرد صحیحی نداشته باشند. بنابراین، برای اطمینان از عملکرد صحیح کپسول‌های آتش‌نشانی، حتما به تاریخ انقضای خاموش کننده آتش نشانی دقت نمایید.

در کپسول های پودر و گاز و آب و گاز و بیوورسال که درجه یا مانومتر بر روی شیر آن ها قرار دارد، نشانگر گاز موجود درون سیلندر است که معمولا باید روی سبز باشد. در غیر اینصورت باید برای شارژ مجدد اقدام شود.

کپسول های Co2 یا دی اکسید کربن به دلیل نداشتن مانومتر باید هر ساله برای تست و شارژ مجدد فرستاده شود.

لازم به ذکر است که اگر شما یک کپسول آتش نشانی دارید و نمی دانید که چگونه آن را شارژ یا تعویض کنید، بهتر است با ما تماس بگیرید. تیم پشتیبانی شرکت hse فارس تهران، آماده ثبت سفارشات شما می باشند.

تماس مستقیم : 09374779303