ما در مجموعه HSE فارس با استخدام نیرو های متخصص و حرفه ای توانسته ایم بهترین خدمات و آموزش ها را برای ارتقاء سطح ایمنی در کشور برداریم. کارگاه ما متشکل از چندین دستگاه اتوماتیک و نیمه اتوماتیک می باشد که برای ارائه خدمت شارژ کپسول بهترین گزینه است. بیمه مسئولیت خاموش کننده آتش نشانی برای جبران خسارت های وارده به شما امری ضروری است که ما این کار را بصورت رایگان برای شما انجام می دهیم.

درباره مجموعه HSE فارس تهران

خدمات ارائه شده در مجموعه ما :

مشاوره ایمنی و آتش نشانی

فروش انواع کپسول آتش نشانی استاندارد

شارژ کپسول آتش نشانی در مناطق مختلف اعم از:

شارژ کپسول آتش نشانی در غرب تهران

شارژ کپسول آتش نشانی در جنوب تهران

شارژ کپسول آتش نشانی در شمال تهران

شارژ کپسول آتش نشانی در شرق تهران

شارژ کپسول آتش نشانی در کرج